Dutch Amateur Radio Emergency Service

DARES Midden Nederland is een samenwerkingsverband tussen de DARES regio’s Flevoland en Utrecht.
Op de oneven maanden heeft DARES Midden Nederland haar bijeenkomsten op dinsdag avond van 20.00 – 22.30 uur en op de even maanden op zaterdag van 10.30 – 14.00 uur in ons clubgebouw.

 

Op andere momenten worden er ook oefeningen gehouden om processen apparatuur of verbindingen te testen. Al deze en andere oefeningen worden in de kalender vastgelegd.

 

NVIS antenne voor lokaal verkeer