DMR Repeater Kaart aan website toegevoegd

Onder het knopje ¨repeaters¨ vind u vanaf heden de optie DMR Repeater-Kaart

Op deze kaart is het mogelijk de repeaters van de verschillende netwerken te bekijken. Als u op het menuknopje in de kaart klikt dan het ook mogelijk om netwerken te verbergen/tonen op de wereldkaart. Als u op een ´pin´ klikt die op de kaart staat zal indien beschikbaar de gegevens van de desbetreffende repetaer worden getoond.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws PI4AMF. Bookmark de permalink.